Ürünler -> InfoCenter

InfoCenter şirketlerin müşteri, bayi, tedarikçi ya da kendi elemanlarına SMS, WAP, web, email ya da faks  yoluyla her koşulda bilgi gönderebilmesi ve cevap alabilmesi için geliştirilmiş bir yazılım çözümüdür.

InfoCenter ERP, CRM ve diğer sistemleriniz ile entegre çalışarak, kolaylıkla düzenli bilgi gönderimi ve kampanyalar yapmanıza imkan sağlar. InfoCenter sistemini kullanarak aşağıda örnekleri sıralanan ve benzeri uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz:

  • Düzenli extre, fatura, rapor gönderimi
  • SMS ile acil iletilmesi gereken ya da özet bilgi gönderimi
  • Kutlama ve duyuru gönderimi
  • Anket gönderimi ve cevapların toplanması


InfoCenter'ın başlıca özellikleri:

  • ERP, CRM, Call Center, Datawarehouse uygulamalarınız ile entegre edilerek farklı sistemlerden toplanan bilginin tek bir mesajda gönderimine imkan sağlar
  • RightFax gibi fax server yazılımları ile entegre çalışarak toplu gönderimlerde eleman ve zaman tasarrufu sağlar.
  • İhtiyaca göre SMS terminali ya da GSM operatörü  bağlantısı üzerinden SMS gönderip, alabilir.
  • SMS, WAP, Email ve web üzerinden bilgi toplanmasına ve bu bilgilerin ihtiyaç duyulan sistemlere aktarılmasına imkan sağlar.
  • Uzaktan yönetim ekranları ile bilgi akışı kolaylıkla  takip edilebilir ve yönetilebilir.