Ürünler -> MX Framework

J2EE, XML ve web servisleri gibi teknolojiler kurumsal uygulamalar için oldukça fonksiyonel ve güçlü bir altyapı sunmaktadır.  Ancak, bu teknolojileri kullanarak enterprise seviyede sağlam, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar geliştirebilmek için, öncelikle çok iyi tasarlanmış bir uygulama mimarisi oluşturmak gerekmektedir.  Böyle bir mimariyi oluşturmak ise oldukça zaman alıcı, uzmanlık gerektiren ve maliyetli bir süreçtir.

MX Framework, çok sayıda proje ile kazanılmış geniş Java Platform tecrübesi ve en başarılı örnekler baz alınarak geliştirilmiş, tamamen J2EE ve XML tabanlı bir uygulama mimarisidir.  MX mimarisi ve komponentlerini kullanarak sağlam, esnek, ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve kesintisiz çalışabilen web ve wap uygulamaları geliştirebilirsiniz.


MX Framework


MX Framework’ünün sağladığı avantajlar:
  • J2EE ve web servisleri ile kolay ve hızlı uygulama geliştirme,
  • Performans ve ölçeklenebilirlik kaygısı olmadan güvenle uygulama deploy etme, kolaylıkla değiştirip ve yönetebilme,
  • Sistem kaynaklarını optimum düzeyde kullanan uygulama mimarisi sayesinde donanım ve yazılım maliyetlerinizin azalması,
  • Proje geliştirme, genişletme ve bakım sürelerinin azalmasıdır